Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
98/GM-UBND 23/6/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017
97/GM-UBND 23/6/2017 Hội nghị tập huấn điều tra kinh tế
307/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1757/SXD -QLXD ngày 20/6/2017
304/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1123/SNV ngày 19/6/2017
303/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 800/SVHTT ngày 19/6/2017
802/QĐ-UBND 22/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tường rào cổng ngõ trường tiểu học và THCS Sơn Lập. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
801/QĐ-UBND 22/6/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với ông Nguyễn Tới, xã Sơn Dung
769/UBND 22/6/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
768/UBND 22/6/2017 V/v thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn
767/UBND 22/6/2017 V/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong lĩnh vực người có công
766/UBND 22/6/2017 V/v kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS trên địa bàn huyện
765/UBND 22/6/2017 V/v góp ý, phản biện chính sách khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
762/UBND 22/6/2017 V/v cung cấp thông tin vật liệu cát, sỏi phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
302/PC-VP 22/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1456/SGTVT ngày 20/6/2017
300/VP 22/6/2017 V/v truy cập Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
299/VP 22/6/2017 V/v truy cập và khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
297/PC-VP 22/6/2017 Chuyển phòng Kinh tế - hạ tầng Công văn số 1414/SGTVT ngày 16/6/2017
191/BC-UBND 22/6/2017 Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017
189/BC-UBND 22/6/2017 Về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung trên địa bàn huyện
138/TB-UBND 22/6/2017 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
95/GM-UBND 21/6/2017 Đối thoại trực tiếp với người có công với cách mạng tại các xã Sơn Dung, Sơn Mùa
94/GM-UBND 21/6/2017 Kiểm tra hiện trường và thông qua phương án thiết kế công trình Kè chống sạt lở các cơ quan khu vực trung tâm hành chính huyện
798/QĐ-UBND 21/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường xóm ông Loan - Nước Beo, thôn Mang Rễ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập - huyện Sơn Tây
188/BC-UBND 21/6/2017 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ tháng 01/2015 - 6/2017
187/BC-UBND 21/6/2017 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10