Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
183/GM-UBND 15/12/2017 Họp hội đồng xét duyệt trợ cấp ưu đãi
1558/UBND 15/12/2017 V/v tham dự và trực tiếp trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp lần thứ 5( cuối năm 2017), HĐND huyện khóa V
757/PC-VP 14/12/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 6113/STNMT -VP ngày 11/12/2017
756/PC-VP 14/12/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 2286/SNV ngày 11/12/2017
397/BC-UBND 14/12/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
752/PC-VP 13/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3248/STC ngày 11/12/2017
751/PC-VP 13/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 3182/SGTVT ngày 04/12/2017
2516/QĐ-UBND 13/12/2017 Công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2017
2505/QĐ-UBND 13/12/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho bà Đinh Thị Hoa
22/BC-HĐND 13/12/2017 Kiểm điểm tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
1553/UBND 13/12/2017 V/v triển khai thực hiện " Đề án tổng thể Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025
1552/UBND 13/12/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1551/UBND 13/12/2017 V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017
1550/UBND 13/12/2017 V/v báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
745/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 03/QPCTT ngày 7/12/2017
744/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 6054/STNMT ngày 07/12/2017
743/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 7598/UBND-TH ngày 08/12/2017
742/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1943/SKHĐT ngày 08/12/2017
741/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 244/BATGT -VP ngày 06/12/2017
394/BC-UBND 12/12/2017 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
392/BC-UBND 12/12/2017 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa V
391/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
390/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017
2511/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt kiểm lâm huyện để hỗ trợ hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
2510/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc bổ sung kinh phí cho Hội khuyến học huyện để hội nghị xét thi đua khen thưởng cụm năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10