Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
19/GM-STTTT 22/8/2017 Hội nghị tập huấn Luật Báo chí 2016
412/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 1014/SVHTT ngày 4/8/2017
948/UBND 1/8/2017 V/v lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện việc thiết lập điểm tuyên truyền cổ động cố định của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
365/PC-VP 18/7/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 729/STTTT ngày 13/7/2017
835/KH-UBND 11/7/2017 Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Sơn Tây năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10