Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
89/PC-VP 12/2/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
146/UBND 29/1/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"
79/STTTT 24/1/2018 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
52/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông Tin Công văn số 61/STTTT ngày 18/01/2018
116/UBND 23/1/2018 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn từ năm 2013 - 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10