Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
365/PC-VP 18/7/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 729/STTTT ngày 13/7/2017
835/KH-UBND 11/7/2017 Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Sơn Tây năm 2018
341/PC-VP 6/7/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 694/STTTT -BCVT ngày 3/7/2017
693/STTTT 3/7/2017 V/v tăng cường hiệu quả công tác cung cấp DVC trực tuyến trên mạng Internet tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
787/UBND 27/6/2017 V/v vận động xã hội hóa công tác tuyên truyền trực quan nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Sơn Tây (20/7/1957 - 20/7/2017)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10