Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26/BC-UBND 7/2/2018 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2017 và kế hoạch năm 2018
245/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
221/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
18/BC-UBND 25/1/2018 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017
201/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc giao Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch tài chính năm 2018 thuộc Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên cho BQLDA giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Sơn Tây và UBND các xã dự án
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10