Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1540/QĐ-UBND 21/9/2017 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đài Truyền thanh xã Sơn Liên. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Liên - huyện Sơn Tây
511/PC-VP 19/9/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công văn số 2434/SGTVT -QLCL ngày 13/9/2017
1425/QĐ-UBND 19/9/2017 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường mầm non Nước Hoa. Hạng mục: Sửa chữa 02 phòng học. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
1424/QĐ-UBND 19/9/2017 V/v phê duyệt diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: San lấp mặt bằng trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 2) Địa điểm: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
1173/UBND 19/9/2017 V/v giới thiệu công trình để đầu tư nguồn vốn 30a năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10