Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
2110/QĐ-UBND 28/10/2017 V.v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Đường xã BTXM tuyến UBND xã đi Măng Lăng. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long
958/QĐ-UBND 18/7/2017 V/v phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, GPMB công trình: Trạm y tế xã Sơn Bua. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua - huyện Sơn Tây
352/PC-VP 13/7/2017 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 1646/SGTVT -QLCL ngày 7/7/2017
889/QĐ-UBND 6/7/2017 V/v phê duyệt Đề cương và dự toán Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tây, giai đoạn 2017 - 2020. Địa điểm thực hiện: Huyện Sơn Tây
887/QĐ-UBND 6/7/2017 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nước sinh hoạt Nước Ố, Tập đoàn 20, thôn Tà Vay. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long - huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10