Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
177/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Bùi Thị Trinh
175/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Kim Dung
174/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Lệ
173/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu
172/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Lê Quang Luật
171/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Cao Văn Nam
170/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Lê Văn Xuân
169/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Hồng Trinh
168/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Trần Thị Kiều Hương
167/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Phạm Thị Dung
166/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền
165/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Cao Thị Kim
164/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Trương Thị Thúy Hằng
163/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đinh Thị Thu Hà
162/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Thanh Nhị
161/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Bùi Thị Thanh Thảo
160/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đinh Thị Mỹ Lan
159/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Tấn Bền
158/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy
157/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Mai Đình Bá
156/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Trịnh Nhân Hiếu
155/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Bùi Thị Duyên
154/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đinh Thị Hiền
153/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Minh Thuận
152/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đinh Thị Trường
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10