Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
84/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 270/SNNPTNT ngày 30/01/2018
83/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
81/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
80/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 376/SXD ngày 05/02/2018
79/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
31/BC-UBND 8/2/2018 Kết quả thực hiện cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
30/BC-UBND 8/2/2018 Quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017
29/BC-UBND 8/2/2018 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
257/QĐ-UBND 8/2/2018 Về việc trưng dụng diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
256/QĐ-UBND 8/2/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng mừng Đảng -mừng Xuân Mậu Tuất huyện Sơn Tây năm 2018
189/UBND 8/2/2018 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Sơn Tây
188/UBND 8/2/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
187/UBND 8/2/2018 V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ, Hội Xuân 2018
186/UBND 8/2/2018 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
184/UBND 8/2/2018 V/v tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
78/PC-VP 7/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 287/SNNPTNT ngày 31/1/2018
28/BC-UBND 7/2/2018 Kết quả thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm (đợt 01) trong dịp Tết nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
27/BC-UBND 7/2/2018 Về việc kiểm tra, rà soát và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quyền quản lý của ngành Công Thương không đủ điều kiện về ATTP phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh
26/BC-UBND 7/2/2018 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2017 và kế hoạch năm 2018
252/QĐ-UBND 7/2/2018 Về việc phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn huyện
25/BC-UBND 7/2/2018 Việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong quản lý đô thị
181/UBND 7/2/2018 V/v triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
180/UBND 7/2/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
179/UBND 7/2/2018 V/v thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
178/UBND 7/2/2018 V/v nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với học sinh năm học 2017 - 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10