Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 115/SKHĐT ngày 29/01/2018
75/PC-VP 6/2/2018 Chuyển phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 466/UBND ngày 26/1/2018
74/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 273/SGTVT ngày 31/01/2018
72/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 582/UBND ngày 30/01/2018
251/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện Sơn Tây
250/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải Cờ tướng Đại hội thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018
249/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chỉ tịch UBDN xã Sơn Liên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
248/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
247/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 từ nguồn vốn của nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
246/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí đào tạo cho các đơn vị
175/UBND 6/2/2018 V/v góp ý vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
174/UBND 6/2/2018 V/v xin bổ sung Kế hoạch vốn theo chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
07/TB-UBND 6/2/2018 Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây
70/PC-VP 5/2/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/1/2018
245/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
244/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước từ nguồn chi phí phục vụ bồi thường, GPMB công trình: Xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tinh: Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây
243/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Sơn Tây để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Kho phòng cháy chữa cháy
242/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Sơn Tây để trả nợ lập Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2020
238/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình: Trạm Y tế xã Sơn Bua (phần diện tích lở thửa) Địa điểm: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
237a/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc thu hồi đất của bà Đinh Thị Non đang sử dụng để xây dựng Công trình: Trạm Y tế xã Sơn Bua (Phần diện tích lở thửa) Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
237/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
236/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc giao ông Vũ Xuân Bé chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc của UBND xã Sơn Mùa
235/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt mức hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với ông Đinh Văn Mù, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2014 - 2019
18/GM-UBND 5/2/2018 Họp đánh giá tình hình các hoạt động vui Tết, đón Xuân thời gian trước, trong Tết Nguyên đán và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới Mậu Tuất - năm 2018
171/UBND 5/2/2018 V/v cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10