Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
148/KH-UBND 29/1/2018 Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
147/UBND 29/1/2018 V/v bổ sung danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên trên địa bàn huyện
146/UBND 29/1/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"
145/UBND 29/1/2018 V/v tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường Trung học cơ sở
14/GM-UBND 29/1/2018 Triển khai rà soát, đề xuất nhu cầu hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020
58/PC-VP 26/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 369/UBND-KT ngày 22/01/2018
216/QĐ-UBND 26/1/2018 Phê duyệt Phương án, bổ sung kinh phí và dự toán chi tiết việc thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
215/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
214/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã đang quản lý để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
213/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Krêu(Kreo) đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
212/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Noi(Nuôi) đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
211/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Trí đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
210/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Lên đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
209/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của bà Huỳnh Thị Trúc Lâm đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
208/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán để thực hiện khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau bão,lũ trên địa bàn huyện Sơn Tây cho Phòng Tài nguyên và Môi trường
143/UBND 26/1/2018 V/v xin bố trí vốn trả nợ các dự án đã hoàn thành, đã có quyết định phê duyệt quyết toán thuộc Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 - 2015
207/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hải
206/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Quang Nhàn
19/BC-UBND 25/1/2018 Kết quả thực hiện Kế hoạch 2252/KH-UBND ngày 12/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"
18/BC-UBND 25/1/2018 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017
142/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018 và triển khai Nghi quyết số 01/NQ-CP
141/UBND 25/1/2018 V/v thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 dự án Thủy điện Sơn Trà 1; hạng mục; Đường dây 110kV
140/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
139/UBND 25/1/2018 V/v thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018 và lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
138/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10