Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
12/GM-UBND 25/1/2018 Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc năm 2017
79/STTTT 24/1/2018 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
55/PC-VP 24/1/2018 Chuyển Phòng Tài Nguyên và Môi trường Công văn số 309/STNMT ngày 18/01/2018
204/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho các xã để thực hiện hỗ trợ dân sinh và động vật nuôi bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra
203/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động từ tiền lãi cho vay Quỹ quốc gia về việc làm
202/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí trang trí đèn led mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
201/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc giao Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch tài chính năm 2018 thuộc Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên cho BQLDA giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Sơn Tây và UBND các xã dự án
200/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Huỳnh Sơn
199/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V, nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018
198/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu,chi ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành năm 2018
197/QĐ-UBND 24/1/2018 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, trên địa bàn huyện Sơn Tây
17/BC-UBND 24/1/2018 Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016
16/BC-UBND 24/1/2018 Tình hình thực hiện các chương trình, dự án vốn ODA quý IV/2017
134/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án "Thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020"
132/UBND 24/1/2018 V/v phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Phòng Tư pháp
131/UBND 24/1/2018 Về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
130/UBND 24/1/2018 V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi
129/UBND 24/1/2018 Về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
128/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
127/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
126/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Nghị quyết "Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách mới"
125/UBND 24/1/2018 V/v góp ý Danh mục và định mức kinh tế - kỹ thuật về giống vật nuôi để các hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
124/UBND 24/1/2018 V/v Thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 công trình Đường điện thắp sáng KDC I Lách, thôn Tà Dô
123/UBND 24/1/2018 V/v Thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 công trình Thủy điện Sơn Tây(địa phận xã Sơn Dung và Sơn Mùa)
122/UBND 24/1/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10