Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 165/SNNPTNT ngày 18/01/2018
50/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 167/SNNPTNT ngày 18/01/2018
49/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 118/SNNPTNT ngày 15/01/2018
46/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 316/UBND-TH ngày 18/01/2018
45/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 257/UBND-TH ngày 16/01/2018
44/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 229/STNMT ngày 15/01/2018
196/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Lan
195/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Hạ Thị Mỹ Nương
194a/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Kim Thanh
194/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đào Thị Phương Thảo
192/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Thị Hà
191/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Khánh
190/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Minh Hoa
189/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Thảo
188/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Kim Phượng
187/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Phạm Thị Kim Ánh
186/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Phạm Thị Siêng
185/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
184/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Phan Thị Minh Cẩm
183/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Cao Thị Diễm
182/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Vũ Thị Lý
181/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy
180/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Đinh Thị Phương Lan
179/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn
178/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Lữ Đình Tưởng
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10