Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
187/UBND 8/2/2018 V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ, Hội Xuân 2018
28/BC-UBND 7/2/2018 Kết quả thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm (đợt 01) trong dịp Tết nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
134/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án "Thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020"
103/KH-UBND 22/1/2018 Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
51/UBND 11/1/2018 V/v phân công, phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
3863/QĐ-SYT 26/12/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
1587/UBND 22/12/2017 V/v xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
1583/UBND 22/12/2017 V/v báo cáo số thẻ thực tế phát hành và kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2017
1544/UBND 11/12/2017 V/v chủ động mua BHYT năm 2018 đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT
1541/UBND 11/12/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 321/BC-HĐND ngày 27/11/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
1513/UBND 30/11/2017 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện
1507/UBND 30/11/2017 V/v tham mưu UBND huyện thực hiện trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và tổ chức thực hiện mối quan hệ giữa Phòng Y tế với các đơn vị Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn huyện
685/PC-VP 21/11/2017 Chuyển Phòng Y tế Công văn số 2609/SYT -NVD ngày 14/11/2017
2290/QĐ-UBND 14/11/2017 V/v thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Sơn Tây năm 2018
1316/UBND 24/10/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1240/KH-UBND 4/10/2017 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Bạch hầu - Uốn ván cho đối tượng từ 5-40 tuổi trên địa bàn huyện
1199/UBND 25/9/2017 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu (Td)
1191/UBND 21/9/2017 V/v thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017
1161/UBND 15/9/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghi định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
474/PC-VP 30/8/2017 Chuyển Phòng Y tế Công văn số 2047/SYT -NVY ngày 29/8/2017
1015/UBND 16/8/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống một số bệnh học đường thường gặp ở học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
981/UBND 9/8/2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
802/KH-UBND 4/7/2017 Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2025" trên địa bàn huyện Sơn Tây
740/UBND 15/6/2017 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2015 đến tháng 6/2017
738/UBND 15/6/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6