Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
88/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 411/UBND-NNTN ngày 23/01/2018
84/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 270/SNNPTNT ngày 30/01/2018
81/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
30/BC-UBND 8/2/2018 Quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017
184/UBND 8/2/2018 V/v tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
78/PC-VP 7/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 287/SNNPTNT ngày 31/1/2018
75/PC-VP 6/2/2018 Chuyển phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 466/UBND ngày 26/1/2018
159a/UBND 1/2/2018 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
22/BC-UBND 31/1/2018 Số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng huyện Sơn Tây năm 2017
62/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 156/SNNPTNT ngày 17/01/2018
61/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 16/PCTTTKCN ngày 25/01/2018
125/UBND 24/1/2018 V/v góp ý Danh mục và định mức kinh tế - kỹ thuật về giống vật nuôi để các hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
51/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 165/SNNPTNT ngày 18/01/2018
50/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 167/SNNPTNT ngày 18/01/2018
49/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 118/SNNPTNT ngày 15/01/2018
94/UBND 19/1/2018 V/v tiếp nhận hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2017
38/PC-VP 18/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 120/SNNPTNT ngày 15/01/2018
75/UBND 17/1/2018 V/v rà soát, bổ sung danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên
61/UBND 15/1/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo năm 2017
15/PC-VP 9/1/2018 Chuyển phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 8107/UBND ngày 29/12/2018
07/UBND 5/1/2018 V/v cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua,tỉnh Quảng Ngãi 2015 - 2020
02/BC-UBND 5/1/2018 Đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
06/PC-VP 3/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 3931/SNNPTNT ngày 27/12/2017
418/BC-UBND 29/12/2017 Kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng trên địa bàn huyện
416/BC-UBND 29/12/2017 Kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10