Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
188/UBND 8/2/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
27/BC-UBND 7/2/2018 Về việc kiểm tra, rà soát và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quyền quản lý của ngành Công Thương không đủ điều kiện về ATTP phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh
25/BC-UBND 7/2/2018 Việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong quản lý đô thị
74/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 273/SGTVT ngày 31/01/2018
63/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 266/SXD-TTr ngày 24/01/2018
93/UBND 19/1/2018 V/v triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Mùa Lễ hội Xuân năm 2018
89/UBND 17/1/2018 Về việc kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
34/PC-VP 17/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 91/SXD -VP ngày 10/01/2018
29/PC-VP 16/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 42/SKHCN -KHTC ngày 12/01/2018
28/PC-VP 16/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế -Hạ tầng Công văn số 46/SKHCN -KHTC ngày 12/01/2017
13/BC-UBND 16/1/2018 Về việc rà soát các cầu dần sinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 của Bộ Giao thông Vận tải
11/BC-UBND 12/1/2018 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao thông năm 2017 trên địa bàn huyện
09/BC-UBND 11/1/2018 Công tác quản lý, bảo trì và số liệu giao thông đường bộ năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
31/UBND 10/1/2018 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính
11/PC-VP 8/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 16/SGTVT ngày 3/1/2018
56/GTVT 5/1/2018 V/v Thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Đường trung tâm huyện Sơn Tây
49/GTVT 5/1/2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
07/PC-VP 4/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 01/SKHCN ngày 02/1/2018
02/PC-VP 2/1/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1303/SKHCN ngày 25/12/2017
1612/UBND 27/12/2017 V/v tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông nông thôn và các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn
783/PC-VP 26/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2414/SCT ngày 21/12/2017
1620/UBND 26/12/2017 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện
413/BC-UBND 25/12/2017 Về tình hình đầu tư phát triển, quản lý chợ năm 2016,2017 và kế hoạch năm 2018
2589/QĐ-UBND 20/12/2017 Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
4008/SXD 19/12/2017 Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10