Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
54/UBND 11/1/2018 V/v đăng ký, đề xuất nhu cầu thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2018 - 2020
1602/UBND 25/12/2017 V/v đôn đốc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống liên thông
1601/UBND 25/12/2017 V/v sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành công việc
1589/UBND 22/12/2017 V/v báo cáo số liệu và tự chấm điểm về mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017
1571/UBND 19/12/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020" trong năm 2018
378/BC-UBND 7/12/2017 Hiện trạng và nhu cầu sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft ofice trong các cơ quan nhà nước
364/BC-UBND 30/11/2017 Tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017
1475/UBND 24/11/2017 V/v cung cấp thông tin thực hiện quy định về Công báo
1122/STTTT 1/11/2017 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trước và trong sự kiện Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017
1082/STTTT 23/10/2017 V/v tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí
1266/UBND 13/10/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
1246/UBND 8/10/2017 V/v triển khai các dịch vụ viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,dạy và học
139/GM-UBND 11/9/2017 Triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản eOffice đến cấp xã
1035/UBND 23/8/2017 V/v kế hoạch triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản eOffice đến cấp xã
1006/UBND 14/8/2017 V/v sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành công việc
121/GM-UBND 31/7/2017 UBND huyện tổ chức họp Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện.
01/TB-BBT 31/7/2017 V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tây
935/UBND 28/7/2017 V/v sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành công việc
902/UBND 24/7/2017 V/v góp ý Quy hoạch phát triển bưu chính tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
900/UBND 24/7/2017 V/v góp ý Quy định đánh giá, xếp hạng công nhận mức độ CQĐT cấp xã, phường, huyện, quận
216/BC-UBND 13/7/2017 Tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện trong 6 tháng đầu năm 2017
299/VP 22/6/2017 V/v truy cập và khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
594/STTTT 2/6/2017 V/v hướng dẫn tạm thời công tác gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống liên thông phần mềm Quản lý văn bản - eOffice.
678/UBND 31/5/2017 V/v hỗ trợ cung cấp dịch vụ HCC mức 3
675/UBND 31/5/2017 V/v hỗ trợ Viễn thông Quảng Ngãi khảo sát cơ sở hạ tầng mạng CNTT các phòng, ban ngành huyện
  1    2    3