Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
252/QĐ-UBND 7/2/2018 Về việc phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn huyện
174/UBND 6/2/2018 V/v xin bổ sung Kế hoạch vốn theo chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
148/KH-UBND 29/1/2018 Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
129/UBND 24/1/2018 Về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
78/UBND 17/1/2018 V/v giới thiệu người có công với cách mạng tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
66/UBND 16/1/2018 V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
08/QĐ-UBND 9/1/2018 Về việc dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Rê)
07/QĐ-UBND 9/1/2018 Về việc dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Đin)
06/QĐ-UBND 9/1/2018 Về việc dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Ve)
05/QĐ-UBND 9/1/2018 Về việc dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Thôm)
04/QĐ-UBND 9/1/2018 Về việc dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Huê)
10/UBND 5/1/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
05/BC-UBND 5/1/2018 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg giai đoạn 2010 - 2017
04/BC-UBND 5/1/2018 Tình hình hỗ trợ nhân dân sau bão, lũ năm 2017 và hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
2821/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt danh sách học sinh bậc Tiểu học, THCS huyện Sơn Tây được hưởng các chính sách giáo dục học kỳ I năm học 2017 - 2018
2733/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc hỗ trợ đột xuất kinh phí mai táng(Đinh Văn Lâm)
2732/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc hỗ trợ đột xuất kinh phí mai táng (Đinh Thị Trổi)
2719/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
405/BC-UBND 22/12/2017 Tình hình thực hiện, rà soát trợ giúp gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
2592/QĐ-UBND 22/12/2017 Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1543/UBND 11/12/2017 V/v trợ giúp gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
2448/QĐ-UBND 7/12/2017 Về việc phê duyệt danh sách hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo quy định tại Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1524/UBND 7/12/2017 V/v đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thương binh hàng tháng
366/BC-UBND 30/11/2017 Kết quả tiếp nhận, cấp phát 55 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện.
2427/QĐ-UBND 28/11/2017 Về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách giáo dục năm học 2017 - 2018 trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10