Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
166/UBND 5/2/2018 Về việc rà soát, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân
693/UBND 5/6/2017 V/v hỗ trợ chuyên môn, giúp Thanh tra huyện giải quyết vụ việc khiếu nại của 12 hộ dân xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
13/KH-HĐND 19/4/2017 Giám sát việc thực hiện tái định canh,tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình thủy điện Đăkđrinh tại các xã Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Dung
02/QĐ-HĐND 19/4/2017 Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình Thủy điện Đăkđrinh tại các xã Sơn Long, Sơn Liên và Sơn Dung
434/KH-UBND 4/4/2017 Tập huấn về kỹ năng tiếp công dân, phân loại đơn thư,thẩm tra, xác minh để tham mưu giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai
403/UBND 29/3/2017 V.v tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống nông dân tranh Cúp "Bông lúa vàng" năm 2017
22/GM-UBND 28/2/2017 Họp Hội đồng Tư vấn xử lý hành chính huyện để giải quyết đơn khiếu nại
271/UBND 27/2/2017 V.v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra các quyết định, văn bản xử lý của UBND tỉnh về đất rừng phòng hộ
150/UBND 13/2/2017 V.v tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
10/GM-UBND 6/2/2017 Họp Hội đồng tư vấn xử lý hành chính huyện
41/UBND 12/1/2017 V.v góp ý dự thảo Đề án phát triển ngành Thanh tra tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
02/GM-UBND 9/1/2017 Công bố Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT ngày 03/01/2017 của Sở Kế hoạch - Đầu tư
893/TTT-NV4 22/11/2016 V.v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
1226/UBND 8/11/2016 V.v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
1171/UBND 28/10/2016 V.v tham mưu UBND huyện xác minh, giải quyết đơn yêu cầu của ông Phạm Quốc Tỉnh
145/GM-UBND 17/10/2016 Làm việc về tình hình khiếu nại của người dân liên quan đến công tác đền bù dự án thủy điện Sơn Tây
137/GM-UBND 23/9/2016 Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
1003/UBND 20/9/2016 V.v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra số 279/KLTT - BDT ngày 9/9/2015 củ Ban Dân tộc
1002/UBND 19/9/2016 V.v giao nhiệm vụ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân thôn Tan Via, xã Sơn Dung
950/UBND 7/9/2016 V.v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện
913/UBND 25/8/2016 V.v báo cáo tổng kết, đánh giá 4 năm thực hiện thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo
820/UBND 5/8/2016 V.v nghiêm túc báo cáo kết quả đối thoại của người đứng đầu cơ quan, chính quyền về những kiến nghị, phản ảnh của Nhân dân
372/UBND 26/4/2016 V.v tham gia Hội thi "Tiếng hát Họa Mi Quảng Ngãi lần thứ XI - 2016"
840/UBND 24/9/2015 V.v truy cập thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 9/7/2015 của tổng thanh tra chính phủ để nghiên cứu, thực hiện.
01/TB-HĐND 2/1/2015 Lịch tiếp dân năm 2015 của Thường trực HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
  1    2