Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1201/QĐ-UBND 22/8/2017 Phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung ( diện học ngoài ngân sách Nhà nước) của Trường Phổ thông DTNT THCS Sơn Tây năm học 2017 - 2018
1190/QĐ-UBND 18/8/2017 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xã Sơn Tân, năm học 2017 - 2018
716/UBND 8/6/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Tây năm 2017
646/UBND 24/5/2017 V/v tổ chức Ngày hội học sinh năng khiếu cấp tiểu học, năm học 2016 - 2017
119/BC-UBND 21/4/2017 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
402/KH-UBND 29/3/2017 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
142/KH-UBND 10/2/2017 Cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2017
119/KH-UBND 7/2/2017 Hoạt động kiểm soát thủ tục Hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
2224/QĐ-UBND 4/11/2016 Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
1164/UBND 26/10/2016 V.v khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia
860/UBND 12/8/2016 V.v đăng ký chỉ tiêu cử tuyển năm 2016
524/ĐA-UBND 31/5/2016 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Sơn Tây
15/ĐA-HĐND 31/5/2016 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Sơn Tây
14/HĐND 19/5/2016 V.v báo cáo xây dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị
1120/UBND 4/12/2015 V.v triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.
1078/UBND 25/11/2015 V.v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính.
949/UBND 28/10/2015 V.v góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định v.v kiểm soát hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
80/BC-SNV 15/9/2015 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi.
691/UBND 11/8/2015 V.v cho ý kiến đăng ký chỉ tiêu hệ đào tạo cử tuyển năm 2015
161/BC-UBND 24/6/2015 Kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011 - 2014
489/UBND 16/6/2015 V.v báo cáo, chuẩn xác số liệu kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011 - 2014
108/BC-STP 12/6/2015 Kết quả kiểm tra đột xuất hoạt động công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại UBND một số huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2273/QĐ-UBND 16/12/2014 Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục HC tại UBND huyện Sơn Tây
1030/UBND 3/12/2014 V.v rà soát, đề nghị công bố lại danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
256/BC-UBND 23/11/2014 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn huyện Sơn Tây
  1    2