Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
193/UBND 9/2/2018 V/v chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
219/QĐ-UBND 30/1/2018 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
117/UBND 23/1/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018
108/UBND 22/1/2018 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018
102/UBND 22/1/2018 V/v góp ý vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2815/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống vật nuôi. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
2809/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng con giống. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2808/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Bưởi da xanh và phân bón. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2680/QĐ-UBND 26/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2; Dự án 2 thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Màu
2678/QĐ-UBND 26/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhận rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2;Dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Tân
2580/QĐ-UBND 19/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 2; Dự án 2 thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Màu (dự án chăn nuôi)
393/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả thực hiện cá kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Sơn Tây
1533/UBND 8/12/2017 V/v giao nhiệm vụ lập kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện
382/BC-UBND 7/12/2017 Tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sơn Tây
1520/KH-UBND 6/12/2017 Về việc triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 2 năm 201 cho đàn gia súc trên địa bàn huyện
1486/UBND 28/11/2017 V/v tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH,BHYT,BHTN
332/BC-UBND 8/11/2017 Sơ kết đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020
1377/UBND 2/11/2017 V/v triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2017"
256/BC-UBND 17/8/2017 Tình hình thực hiện, rà soát, đánh giá tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020
426/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 472/BDT ngày 9/8/2017
251/BC-UBND 14/8/2017 Khảo sát tình hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Sơn Tây
1002/UBND 14/8/2017 V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công Chương trình 135 năm 2018
231/BC-UBND 31/7/2017 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Tây
975/QĐ-UBND 27/7/2017 V/v phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện
59/GM-BDD 25/7/2017 Đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10