Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61/QĐ-UBND 12/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lâm
60/QĐ-UBND 12/1/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Trọng Anh
2456/QĐ-UBND 7/12/2017 Về việc giao ông Võ Thìn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc của Phòng Y tế
1637/QĐ-UBND 27/9/2017 V/v điều động và bổ nhiệm ông Lâm Văn Anh
1610/QĐ-UBND 25/9/2017 V/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Bùi Thế Giới
1299/QĐ-UBND 29/8/2017 V/v bổ nhiệm ông Lê Phương Nam giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin
1211/QĐ-UBND 24/8/2017 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2016 - 2021( Trương Quang Thơ)
979/QĐ-UBND 27/7/2017 V/v phân công công tác cho bà Nguyễn Thị An công chức xã Sơn Dung
945/QĐ-UBND 13/7/2017 V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Sơn Tây
944/QĐ-UBND 13/7/2017 V/v bổ nhiệm lại ông Tạ Hồng Phương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Sơn Tây
943/QĐ-UBND 13/7/2017 V/v bổ nhiệm Ông Lê Hoài Thạnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Sơn Tây
941/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển bà Tạ Thị Thảo đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
940/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển ông Đỗ Minh Vương đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
939/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển bà Phạm Thị Thùy Dương đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
938/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển bà Trương Thị Lệ Thu đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
937/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển ông Trương Quang Thơ đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
936/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển ông Dương Văn Lực đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã thành công chức xã
552/UBND 4/5/2017 V.v góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh
487/QĐ-UBND 25/4/2017 V.v điều động ông Trần Văn Pháp - Công chức xã Sơn Bua đến nhận công tác tại UBND xã Sơn Liên
01/NQ-HĐND 25/4/2017 V.v điều chuyển sinh họat Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
469/QĐ-UBND 19/4/2017 V.v bổ nhiệm lại ông Trần Quý giữa chức vụ Trưởng Trạm Khuyên nông huyện
474/UBND 14/4/2017 V.v báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, thôi việc năm 2016
462/UBND 12/4/2017 V.v cho chủ trương bầu bổ sung Hội Người cao tuổi xã Sơn Dung
459/UBND 12/4/2017 V.v thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
444/UBND 10/4/2017 V.v danh sách dự kiến bố trí sắp xếp, bố trí đội vuên DA 600 Phó Chủ tịch UBND xã thuộc huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10