Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
80/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 376/SXD ngày 05/02/2018
29/BC-UBND 8/2/2018 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
23/BC-UBND 31/1/2018 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
138/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
70/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương
69/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây
68/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách địa phương
18/UBND 8/1/2018 V/v địa điểm đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Viettel Sơn Tây
03/BC-UBND 5/1/2018 Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc địa phương quản lý
03/UBND 3/1/2018 V/v kiểm tra, rà soát Phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án: Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua
2708/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
2706/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Sơn Tây về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 -2020 nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện
2701/QĐ-UBND 27/12/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2017
2689/QĐ-UBND 27/12/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 (thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)
1584/UBND 22/12/2017 V/v giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và năm 2016 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017
32/BC-HĐND 18/12/2017 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện năm 2018
2465/QĐ-UBND 7/12/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện năm 2017
372/BC-UBND 6/12/2017 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2017 thuộc địa phương quản lý
2425/QĐ-UBND 28/11/2017 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện
1399/UBND 9/11/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
1390/UBND 7/11/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017
317/BC-UBND 26/10/2017 Dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện
2025/BC-SCT 26/10/2017 Tình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây
1304/UBND 20/10/2017 V/v tham gia phương án thiết kế cơ sở dự án: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Sơn Tây
1922/QĐ-UBND 17/10/2017 V/v giao đất, giao nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Đinh Văn Lun tại khu tái định cư Nước Lang thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh
  1    2    3    4    5    6    7