Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
89/PC-VP 12/2/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
146/UBND 29/1/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"
79/STTTT 24/1/2018 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
52/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông Tin Công văn số 61/STTTT ngày 18/01/2018
116/UBND 23/1/2018 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn từ năm 2013 - 2017
99/UBND 22/1/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện
50/UBND 11/1/2018 V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
25/PC-VP 11/1/2018 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 36/KH-SVHTT ngày 08/1/2018
25/UBND 9/1/2018 V/v tiếp nhận Đội Chiếu bóng thuộc Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng về Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện
03/QĐ-UBND 8/1/2018 Về việc thành lập Đoàn trọng tài Đại hội Thể dục Thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V năm 2018
1596/UBND 25/12/2017 V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, trang trí đèn Led mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
2516/QĐ-UBND 13/12/2017 Công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2017
1288/STTTT 13/12/2017 V/v Mua sắm thiết bị phương tiện nghe xem thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2017
2437/QĐ-UBND 29/11/2017 Triệu tập Vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống "Cùng Sacombank Chạy vì sức khỏe cộng đồng" tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X năm 2017
1463/UBND 23/11/2017 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phát triển thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
687/PC-VP 22/11/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 1508/SVHTT ngày 15/11/2017
669/PC-VP 16/11/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 1156/STTTT ngày 08/11/2017
656/PC-VP 13/11/2017 Chuyển Phòng Văn hóa Thông tin Công văn số 1465/SVHTTDL ngày 07/11/2017
615/PC-VP 30/10/2017 Chuyển phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 1091/STTTT ngày 24/10/2017
2110/QĐ-UBND 25/10/2017 V/v thành lập Ban tổ chức, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Sơn Tây lần thứ V - năm 2018
1332/UBND 25/10/2017 V/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn huyện
1321/UBND 25/10/2017 V/v tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách và quản lý an toàn thông tin
601/PC-VP 24/10/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 1064/STTTT ngày 19/10/2017
599/PC-VP 24/10/2017 Chuyển phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 364/HĐND -VHXH ngày 19/10/2017
1317/UBND 24/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10