Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
265/QĐ-UBND 12/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để chi trả trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
192/UBND 9/2/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
79/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
76/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 115/SKHĐT ngày 29/01/2018
247/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 từ nguồn vốn của nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
246/QĐ-UBND 6/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí đào tạo cho các đơn vị
244/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước từ nguồn chi phí phục vụ bồi thường, GPMB công trình: Xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tinh: Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây
243/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Sơn Tây để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Kho phòng cháy chữa cháy
242/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Sơn Tây để trả nợ lập Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2020
171/UBND 5/2/2018 V/v cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới
232/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc thu hồi kinh phí 30a năm 2017 của UBND các xã về ngân sách huyện do hết nhiệm vụ chi
231/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí cho Trạm Khuyến nông để trả nợ tiền cám và tiền công chăm sóc mô hình nuôi cá tầm Nga
21/BC-UBND 31/1/2018 Kết quả rà soát xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
64/PC-VP 30/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 191/STC -TTr ngày 24/01/2018
58/PC-VP 26/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 369/UBND-KT ngày 22/01/2018
216/QĐ-UBND 26/1/2018 Phê duyệt Phương án, bổ sung kinh phí và dự toán chi tiết việc thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
208/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán để thực hiện khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau bão,lũ trên địa bàn huyện Sơn Tây cho Phòng Tài nguyên và Môi trường
142/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018 và triển khai Nghi quyết số 01/NQ-CP
140/UBND 25/1/2018 V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
139/UBND 25/1/2018 V/v thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018 và lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
204/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho các xã để thực hiện hỗ trợ dân sinh và động vật nuôi bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra
203/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động từ tiền lãi cho vay Quỹ quốc gia về việc làm
202/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí trang trí đèn led mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
198/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu,chi ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành năm 2018
128/UBND 24/1/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10