Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
83/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
189/UBND 8/2/2018 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Sơn Tây
72/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 582/UBND ngày 30/01/2018
237a/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc thu hồi đất của bà Đinh Thị Non đang sử dụng để xây dựng Công trình: Trạm Y tế xã Sơn Bua (Phần diện tích lở thửa) Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
237/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
234/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc thu hồi đất của hộ Ông(bà): Đinh Văn Thuộc đang sử dụng để xây dựng Công trình: Mở rộng xây dựng Trường tiểu học và THCS Sơn Bua. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
233/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc thu hồi đất của hộ Ông(bà): Đinh Văn Đôi đang sử dụng để xây dựng Công trình: Mở rộng xây dựng Trường tiểu học và THCS Sơn Bua. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
65/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 397/STNMT -QLĐ ngày 23/01/2018
60/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 395/STNMT -MT ngày 23/01/2018
215/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
214/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã đang quản lý để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
213/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Krêu(Kreo) đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
212/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Noi(Nuôi) đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
211/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Trí đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
210/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Lên đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
209/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc thu hồi đất của bà Huỳnh Thị Trúc Lâm đang sử dụng để xây dựng Công trình: Thao trường huấn luyện huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
141/UBND 25/1/2018 V/v thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 dự án Thủy điện Sơn Trà 1; hạng mục; Đường dây 110kV
55/PC-VP 24/1/2018 Chuyển Phòng Tài Nguyên và Môi trường Công văn số 309/STNMT ngày 18/01/2018
124/UBND 24/1/2018 V/v Thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 công trình Đường điện thắp sáng KDC I Lách, thôn Tà Dô
123/UBND 24/1/2018 V/v Thống nhất loại đất và thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 công trình Thủy điện Sơn Tây(địa phận xã Sơn Dung và Sơn Mùa)
44/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 229/STNMT ngày 15/01/2018
95/UBND 19/1/2018 V/v triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018
41/PC-VP 19/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 300/STNMT ngày 18/01/2018
92/UBND 18/1/2018 V/v rà soát, khoanh định các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và khu vực khai thác đá chẻ thủ công
91/UBND 18/1/2018 V/v góp ý dự thảo phương án hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10