Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26/BC-UBND 7/2/2018 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2017 và kế hoạch năm 2018
245/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
221/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
18/BC-UBND 25/1/2018 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017
201/QĐ-UBND 24/1/2018 Về việc giao Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch tài chính năm 2018 thuộc Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên cho BQLDA giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Sơn Tây và UBND các xã dự án
80/QĐ-UBND 23/1/2018 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây Hạng mục: Cải tạo phòng tiếp dân, phòng họp, nhà chứa máy phát điện và bê tông xi măng sân vườn UBND huyện. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
109/UBND 22/1/2018 V/v cho chủ trương thực hiện công tác thu hồi đất để thực hiện bồi thường, GPMB công trình mở rộng xây dựng Trường tiểu học và THCS Sơn Bua
76/QĐ-UBND 18/1/2018 Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp dồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Trường tiểu học Sơn Long. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
75/QĐ-UBND 18/1/2018 Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng các hạng mục Khối phòng học, hiệu bộ, thư viện; cấp nước tổng thể công trình: Trường THCS Đinh Thanh Kháng. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
74/QĐ-UBND 18/1/2018 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nước sinh hoạt xóm ông Đẩy. Hạng mục: Sửa chữa tuyến ống. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây
71/QĐ-UBND 17/1/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020
57/QĐ-UBND 11/1/2018 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Trường tiểu học và THCS Sơn Lập. Hạng mục: Cải tạo và xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Lập. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
2832/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Sơn Tinh. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tường rào cổng ngõ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh - huyện Sơn Tây
2831/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Sơn Dung. Hạng mục: Sửa chữa 03 phòng học và 01 phòng chờ giáo viên. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
2778/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống cây Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
2777/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống cây Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: thôn Tà Vay, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
2740/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Trâu cái nội. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
2739/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón và công cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
2724/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Duy tu bảo dưỡng đường UBND xã - Đông Trường Sơn. Hạng mục: Mặt đường. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
2723/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà ăn, bếp nấu phục vụ bệnh nhân (Trung tâm y tế huyện) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
2722/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội địa. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
2721/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống vật nuôi. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây
2720/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón và dụng cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
2716/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Trâu cái nội. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
2670/QĐ-UBND 26/12/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nạo vét, sửa chữa kênh đập dâng Kà Rơn, xã Sơn Tinh. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10