Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
186/UBND 8/2/2018 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
156/UBND 31/1/2018 V/v giới thiệu gia đình người có công cách mạng tiêu biểu và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2018
147/UBND 29/1/2018 V/v bổ sung danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên trên địa bàn huyện
14/GM-UBND 29/1/2018 Triển khai rà soát, đề xuất nhu cầu hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020
112/UBND 23/1/2018 V/v triển khai thực hiện nội dung bổ sung Công văn số 2860/SLĐTBXH -VPGN ngày 08/11/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
79/UBND 17/1/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018
24/UBND 9/1/2018 V/v tham gia dự thảo Quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí và tổ chức thực hiện BHYT năm 2018
20/UBND 8/1/2018 V/v giới thiệu người có công với cách mạng tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
770/PC-VP 20/12/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Công văn số 3178/SLĐTBXH ngày 18/12/2017
1550/UBND 13/12/2017 V/v báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
1542/UBND 11/12/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình việc làm năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
1489/UBND 28/11/2017 V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
684/PC-VP 20/11/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 2897/SLĐTBXH ngày 13/11/2017
682/PC-VP 20/11/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 2888/SLĐTBXH ngày 13/11/2017
1434/UBND 15/11/2017 V/v xét chọn hộ gia đình người có công cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn để hỗ trợ nhà ở
657/PC-VP 13/11/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2831/SLĐTBXH ngày 06/11/2017
653/PC-VP 10/11/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 2783/SLĐTBXH ngày 01/11/2017
2870/SLĐTBXH 8/11/2017 V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
2860/SLĐTBXH 8/11/2017 V/v hướng dẫn triển khai Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững
1366/UBND 30/10/2017 V/v báo cáo số liệu để làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát Chương trình việc làm năm 2017
1359/UBND 27/10/2017 V/v cung cấp thông tin hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ và phần mộ Liệt sỹ tại Nghĩa trang trên địa bàn huyện Sơn Tây
316/BC-UBND 26/10/2017 Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở
600/PC-VP 24/10/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2679/SLĐTBXH ngày 20/10/2017
598/PC-VP 24/10/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2648/TB-SLĐTBXH ngày 16/10/2017
1319/UBND 24/10/2017 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10