Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
238/QĐ-UBND 5/2/2018 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình: Trạm Y tế xã Sơn Bua (phần diện tích lở thửa) Địa điểm: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
150/UBND 29/1/2018 V/v khẩn trương báo cáo về tình hình sản xuất, đời sống của người dân sau tái định cư thủy điện Đăkđrinh phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
73/QĐ-UBND 18/1/2018 Về việc phê duyệt vị trí đối với các thửa đất nông nghiệp để thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB Công trình: Đài truyền thanh Phát lại truyền hình huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
2601/QĐ-UBND 22/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Thị Xoai. Địa điểm: Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
2579/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Phạm Văn Minh. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2578/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Đinh Văn Thành. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2577/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Hồ Văn Nên. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2575/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Đặng Anh Tuấn. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2574/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Nguyễn Tấn Sơn. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2573/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Đinh Thị Bĩa. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2572/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Võ Minh Bình. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2571/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Nguyễn Thị Tâm. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2570/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Nguyễn Bá Ngọc. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2569/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ Ông(bà): Lê Khắc Tuấn Huy. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2568/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Út. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2567/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Trong. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2566/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Trẫy. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2565/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Trang. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2564/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Sự. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2563/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Sông. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2562/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Quảng. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2561/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Mong. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2560/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Máy. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2559/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Lập. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2557/QĐ-UBND 18/12/2017 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà):Đinh Văn Tâm. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10