Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
200/UBND 12/2/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát của Thưởng trực HĐND huyện
198/UBND 12/2/2018 V/v nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
196/UBND 12/2/2018 V/v kiểm tra, rà soát lập danh sách các xã có đủ điều kiện phát thanh bằng đĩa ghi âm
193/UBND 9/2/2018 V/v chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
192/UBND 9/2/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
189/UBND 8/2/2018 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Sơn Tây
188/UBND 8/2/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
187/UBND 8/2/2018 V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ, Hội Xuân 2018
186/UBND 8/2/2018 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
184/UBND 8/2/2018 V/v tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
181/UBND 7/2/2018 V/v triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
180/UBND 7/2/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
179/UBND 7/2/2018 V/v thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
178/UBND 7/2/2018 V/v nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với học sinh năm học 2017 - 2018
175/UBND 6/2/2018 V/v góp ý vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
174/UBND 6/2/2018 V/v xin bổ sung Kế hoạch vốn theo chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
171/UBND 5/2/2018 V/v cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới
170/UBND 5/2/2018 V/v giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn vay Ngân hàng Thế giới
169/UBND 5/2/2018 V/v đề nghị thẩm định, xác thực tính hợp pháp của bằng cấp sinh viên tốt nghiệp tại trường
168/UBND 5/2/2018 V/v đề nghị chuyển xếp lương đối với ông Đinh Quang Ven
167/UBND 5/2/2018 V/v nâng ngạch lương cho công chức cấp xã
166/UBND 5/2/2018 Về việc rà soát, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân
164/UBND 2/2/2018 V/v điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (Trà Thị Minh Thúy)
163/UBND 2/2/2018 V/v tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2017 - 2018
162/UBND 1/2/2018 V/v hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10