Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1965/QĐ-UBND 18/10/2017 V/v thu hồi đất của hộ ông(bà): Đinh Thị Banh đang sử dụng để xây dựng Công trình: Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa. Địa điểm: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1689/QĐ-UBND 3/10/2017 V/v thu hồi đất của hộ Ông(bà): Đinh Văn Giáp đang sử dụng để xây dựng Công trình: Đường ĐX.05 ( đoạn cầu dây Nước Bua - Tang Tong) Địa điểm: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1422/QĐ-UBND 15/9/2017 V/v công nhận Ban vận động thành lập Quỹ chăm sóc Người cao tuổi xã Sơn Tân thuộc huyện Sơn Tây
949/QĐ-UBND 14/7/2017 V.v thanh lý tài sản cố định do Phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý
924/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Bầu
921/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Tân
920/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Tư
905/QĐ-UBND 12/7/2017 V/v chuyển đổi chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã Ông(bà) Đinh Văn Cành
886/QĐ-UBND 5/7/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Công trình: San lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện ( giai đoạn 2) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Muà, huyện Sơn Tây
712/QĐ-UBND 6/6/2017 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (ông)bà: Đinh Thị Lói
522/QĐ-UBND 8/5/2017 V.v trợ cấp bảo trợ xã hội ( Đinh Văn Hôm)
514/QĐ-UBND 4/5/2017 V.v xếp lương, phụ cấp lương cho ông Đinh Văn Thiên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xã Sơn Liên
506/QĐ-UBND 28/4/2017 V.v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Diết)
481/QĐ-UBND 24/4/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn ngân sách huyện đối với bà Trần Thị Minh Hường, xã Sơn Lập
469/QĐ-UBND 19/4/2017 V.v bổ nhiệm lại ông Trần Quý giữa chức vụ Trưởng Trạm Khuyên nông huyện
468/QĐ-UBND 19/4/2017 V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Khảo sát, đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc GPMB. Công trình: khu dân cư Đồng Bà Cầu và B19. Hạng mục: Kè sạt lở. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
03/CT-UBND 19/4/2017 Về việc tăng cường công tác phòng chả, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2017
376/QĐ-UBND 21/3/2017 V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Sơn Tây năm 2016
365/QĐ-UBND 17/3/2017 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
360/QĐ-UBND 17/3/2017 V/v ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước, công tác cải cách hành chính năm 2017
339/QĐ-UBND 15/3/2017 V/v giao đất, giao nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Đinh Văn Manh tại khu tái định cư Nước Lang thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh
02/CT-UBND 15/3/2017 V.v tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
281/QĐ-UBND 8/3/2017 V.v nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo (Lê Văn Bình)
01/CT-UBND 23/1/2017 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017
2111/QĐ-UBND 28/10/2016 V.v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Tường rào, cổng ngõ trường PTDT bán trú THCS Sơn Màu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu
  1    2    3