Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
628/UBND 29/12/2012 Về việc cho chủ trương điều chỉnh nguồn kinh phí trả tiền đèn cao áp Trung tâm huyện và sữa chữa nhỏ sang lắp thêm một số trụ đèn cao áp đường cầu Sơn Mùa - Ngã ba Sơn Mùa
1828/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đường ông Kỹ - ông Hoanh, Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
1827/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Công trình: Đường TT xã Sơn Màu- A Pao ( giai đoạn I) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
1826/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc bổ sung kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định 31/NĐ-CP của Chính phủ cho UBND các xã
1825/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc điều chỉnh kinh phí của Huyện đoàn được giao tại Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND huyện Sơn Tây
1824/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc bổ sung kinh phí từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2012 cho Ủy ban nhân dân các xã
1823/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công. Dự án: Khu TĐC Nước Lang thuộc thủy điện ĐăkĐrinh. ĐĐXD: Xã Sơn Dung
1822/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc bổ sung kinh phí cho UBND xã Sơn Mùa để chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi năm 2012 theo Quyết định 2187/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
1821/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc phê duyệt chi phí phục vụ công tác bắt giữ, xử lý dầu Diezel tịch thu theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND huyện Sơn Tây
1819/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015
1818/QĐ-UBND 29/12/2012 Về việc điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
627/UBND 28/12/2012 Về việc cho chủ trương bồi dưỡng cho các thành viên Ban An toàn giao thông huyện năm 2012.
626/UBND 28/12/2012 Về việc tổ chức rà soát các loại hình sản xuất hàng hóa nông lâm sản
245/BC-UBND 28/12/2012 Tình hình thực hiện và lập dự toán kinh phí sự nghiệp theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
1817/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt Danh sách (đợt 2) đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg trong năm 2012
1816/QĐ- UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt chi phí thanh lý rừng theo Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt kết quả đấu giá cây rừng trồng trên diện tích rừng phòng hộ chuyển đổi theo Quyết định 871
1815/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duỵêt chi phí cho công tác quant lý, bảo vệ rừng từ nguồn thu thanh lý gỗ theo Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBNDhuyện Sơn Tây về việc phê duyệt kết quả đấu giá cây rừng trồng trên diện tích rừng phòng hộ chuyển đổi theo QĐ 871
1814/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt chi phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng từ nguồn thu thanh lý gỗ theo Quyết định 1615/QĐ-UBND và Quyết định số 1507/QĐ-UBND của UBND huyện Sơn Tây
1800/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng. Công trình: Đài truyền thanh - PLTH huyện Sơn Tây. Hạng mục mục: San nền + Nhà đặt máy + Đường giao thông.
1796/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
1795/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Anh Nhoi 1 thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
1794/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, GPMB Công trình: Chôn trụ, kéo dây điện 0.4KV xóm Ông Chung- xóm Ông Dỏ Địa điểm : Xã Sơn Lập-, huyện Sơn Tây
1789/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát. Công trình: Đường TTxã Sơn Mùa - A Pao (giai đoạn I). Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước và ATGT. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu
1787/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tuyến đường Sơn Tân- Sơn Màu- Sơn Tinh- Sơn Lập. Địa điểm xây dựng: các xã Sơn Tân, Sơn Màu, Sơn Tinh, Sơn Lập- huyện Sơn Tây.
1784/QĐ-UBND 28/12/2012 Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao huyện Sơn Tây năm 2012
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10