STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 04/BCH 22/2/2018 V/v báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
2 49/TTDVVL 9/2/2018 V/v phối hợp tuyên truyền "Hội việc làm đầu xuân Mậu Tuất", Sàn giao dịch việc làm năm 2018
3 79/STTTT 24/1/2018 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
4 146/STC-NS 18/1/2018 V/v cập nhật tài liệu hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới
5 95/SNV 16/1/2018 V/v xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Sơn Tây
6 45/STC-HCSN 9/1/2018 V/v nội dung và mức chi tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập năm 2017 - 2018
7 56/GTVT 5/1/2018 V/v Thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Đường trung tâm huyện Sơn Tây
8 49/GTVT 5/1/2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
9 3435/STC-NS 27/12/2017 V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017
10 3863/QĐ-SYT 26/12/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
11 979/TB-SGDĐT 25/12/2017 Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai, chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới
12 4008/SXD 19/12/2017 Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13 1288/STTTT 13/12/2017 V/v Mua sắm thiết bị phương tiện nghe xem thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2017
14 283/TB-HĐTĐGĐ 6/12/2017 Kết quả thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số dự án (công trình) trên địa bàn tỉnh năm 2017
15 3823/SXD 5/12/2017 V/v triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD
16 3818/SXD 5/12/2017 V/v chỉ đạo các địa phương triển khai lập các đề án quy hoạch phát triển cây xanh,điện chiếu sáng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 3189/SGTVT 5/12/2017 V/v triển khai áp dụng Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015
18 5643/STNMT 30/11/2017 V/v thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường Sơn Liên - Cầu Tà Meo, tại xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
19 2105/BC-SCT 10/11/2017 Tình hình vận hành đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trong đợt mưa, lũ từ ngày 03/11/2017 đến ngày 07/11/2017)
20 2870/SLĐTBXH 8/11/2017 V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10