Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
471/SNgV 27/7/2017 V/v triển khai tuyên truyền các nội dung, khẩu hiệu về ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN
2084/SXD 14/7/2017 V/v thực hiện công điện về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước màu mưa bão năm 2017
566/STP 13/7/2017 V/v tránh hiểu nhầm nội dung thực hiện Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 cuả Chính phủ
693/STTTT 3/7/2017 V/v tăng cường hiệu quả công tác cung cấp DVC trực tuyến trên mạng Internet tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1617/SLĐTBXH 30/6/2017 V/v sử dụng logo 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
1185/SCT-QLTM 20/6/2017 V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Phiên họp chợ hàng Việt về huyện Minh Long và huyện Sơn Tây
1775/TB-SNNPTNT 16/6/2017 Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Thương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp triển khai kế hoạch rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng
352/SNgV 5/6/2017 V/v Hàn quốc bổ nhiệm trợ lý lãnh sự tại Miền trung
87/SCT 2/6/2017 Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
86/SCT 2/6/2017 Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
594/STTTT 2/6/2017 V/v hướng dẫn tạm thời công tác gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống liên thông phần mềm Quản lý văn bản - eOffice.
1045/SY-UBND 2/6/2017 V/v liên quan đến Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
225/SNgV-LSLTBC 20/4/2017 V.v quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO
602/SGDDT 10/4/2017 V/v Kiểm tra, rà soát và có giải pháp khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh
927/SNNPTNT 4/4/2017 V/v thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
149/TB 20/3/2017 V/v ngừng cung cấp điện
332/UBND-VX 13/3/2017 V.v tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2017
01/KH - BCĐ 7/2/2017 Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
893/TTT-NV4 22/11/2016 V.v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
2869/KH-SNNPTNT-NTM 11/11/2016 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
1499/SNV-CCVTLT 13/9/2016 V.v tăng cường công tác PCCC và PCLB bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
735/QĐ-GTVT 29/6/2016 Điều chỉnh biểu đồ chạy xe tuyến xe buýt thành phố Quảng Ngãi Sơn Hà - Sơn Tây và ngược lại
706/TB-SNV 12/5/2016 V/v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016
706/SNV 12/5/2016 V.v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016
1095/STC-ĐT 11/5/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn các dự án được phép kéo dài thời gian thanh toán đến 30/6/2016
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10