Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
225/SNgV-LSLTBC 20/4/2017 V.v quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO
602/SGDDT 10/4/2017 V/v Kiểm tra, rà soát và có giải pháp khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh
927/SNNPTNT 4/4/2017 V/v thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
149/TB 20/3/2017 V/v ngừng cung cấp điện
332/UBND-VX 13/3/2017 V.v tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2017
01/KH - BCĐ 7/2/2017 Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
893/TTT-NV4 22/11/2016 V.v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
2869/KH-SNNPTNT-NTM 11/11/2016 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
1499/SNV-CCVTLT 13/9/2016 V.v tăng cường công tác PCCC và PCLB bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
735/QĐ-GTVT 29/6/2016 Điều chỉnh biểu đồ chạy xe tuyến xe buýt thành phố Quảng Ngãi Sơn Hà - Sơn Tây và ngược lại
706/TB-SNV 12/5/2016 V/v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016
706/SNV 12/5/2016 V.v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016
1095/STC-ĐT 11/5/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn các dự án được phép kéo dài thời gian thanh toán đến 30/6/2016
1002/SNNPTNT 6/5/2016 V/v Hướng dẫn lịch thời vụ và các giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Hè thu 2016
1152/KH-SGTVT 4/5/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
258/STTTT 14/4/2016 V/v hướng dẫn tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
650/STC-TCHCSN 28/3/2016 V.v chi trả trợ chấp theo Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ
183/STTTT 23/3/2016 V/v Đề nghị tăng cường triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong năm 2016
2945/SGTVT 8/10/2015 V/v chấp thuận tăng tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
2489/STC 7/10/2015 V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh
2480/STC 6/10/2015 V/v thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trông lúa năm 2013 và năm 2014
2479/STC 6/10/2015 V/v thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQP)
581/QĐ-SNNPTNT 5/10/2015 V/v phân bổ vắc xin và háo chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2015
2066/SLĐTBXH 5/10/2015 V/v miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với lao động bất hợp pháp tại Hàn quốc tự nguyện về nước
1292/SVHTTDL 5/10/2015 V/v hoàn chỉnh Chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10