Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
40/HĐND 16/10/2017 V/v khắc phục những sai sót, tồn tại trong công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND huyện
39/HĐND 12/10/2017 V/v thống nhất danh mục công trình, dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
158/GM-UBND 12/10/2017 Xác minh đơn xin khai thác keo của các hộ dân
38/HĐND 6/10/2017 V/v cung cấp thông tin công tác giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã về việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
37/HĐND 28/9/2017 V/v thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện
35/HĐND 28/9/2017 V/v chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017) của HĐND huyện
1641/QĐ-UBND 28/9/2017 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội
12/TB-HĐND 25/9/2017 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây và Tổ đại biểu HĐND tỉnh
33/HĐND 22/9/2017 V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017
32/HĐND 21/9/2017 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
1408/QĐ-UBND 15/9/2017 V/v thành lập Ban Công tác Người cao tuổi huyện Sơn Tây
31/HĐND 31/8/2017 V/v gửi danh sách hộ dân nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
10/ TB-HĐND 29/8/2017 Lịch làm việc của Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
15/BC-HĐND 22/8/2017 Tình hình hoạt động nhiệm vụ của TT HĐND huyện tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
08/GM-HĐND 17/8/2017 Họp trực báo HĐND huyện
29/KH-HĐND 15/8/2017 Giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
28/HĐND 15/8/2017 V/v điều chỉnh Nghi quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện
03/QĐ-HĐND 15/8/2017 Thành lập Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
03/ QĐ-UBND 15/8/2017 Thành lập Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
26/HĐND 7/8/2017 V/v báo cáo kết quả hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND cấp xã
08/NQ-HĐND 27/7/2017 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
07/NQ-HĐND 27/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Thông qua Đề án phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020
05/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo vệ, bồi bổ và phục sinh các nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường cuộc sống dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; định hướng đến năm 2025
04/NQ-HĐND 27/7/2017 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10