Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
16/BKTXH 28/4/2017 Đề xuất nội dung giám sát năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội
04/GM-HĐND 28/4/2017 Họp trực báo tháng 4 tháng đầu năm
15/HĐND 25/4/2017 V.v khẩn trương gửi nội dung đề xuất chương trình giám sát năm 2018
01/NQ-HĐND 25/4/2017 V.v điều chuyển sinh họat Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/HĐND 24/4/2017 V.v chuẩn bị nội dung tiếp xúc xử tri trước kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017) của HĐND huyện
06/TB-HĐND 24/4/2017 V.v thay đổi địa điểm tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Lập trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 của HĐND các cấp
12/HĐND 18/4/2017 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
05/TB-HĐND 18/4/2017 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 củ Đại biểu HĐND huyện Sơn Tây và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh
457/UBND-KT 12/4/2017 V.v thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
10/HDND 3/4/2017 V/v xây dựng Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện
09/HĐND 28/3/2017 V/v khẩn trương gửi báo cáo theo Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 08/3/2017 của Thường trực HĐND huyện
04/TB-HĐND 28/3/2017 V/v điều chỉnh thời gian lịch giám sát của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn chương trình 135 trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2016
03/GM-HĐND 28/3/2017 Kế hoạch giám sát Chương trình 135
03/TB-HĐND 23/3/2017 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn chương trình 135 trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2015 - 2016
01/BC-HĐND 21/3/2017 Tình hình tổ chức, hoạt động quý I/2017 và phướng hướng, nhiệm vụ quý II/2017 của HĐND huyện Sơn Tây
371/QĐ-UBND 17/3/2017 V.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 8: Thi công xây dựng toàn bộ đoạn Km0+387,13 - Km926,09. Công trình: Đường Trung tâm cụm xã Sơn Mùa.
08a/HĐND 17/3/2017 V/v thống nhất Báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đài truyền thanh phát lại truyền hình huyện Sơn Tây
32/GM-UBND 16/3/2017 Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ
343/UBND 15/3/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ đối với hồ chứa thủy điện
340/UBND 14/3/2017 V.v chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
08/KH-HĐND 8/3/2017 Giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn chương trình 135 trên địa bàn huyện
167/QĐ-UBND 17/2/2017 V/v công nhận mức phụ cấp thâm niên nhà giáo(Nguyễn Thị Thúy)
07/HĐND 16/2/2017 V/v tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 19/12/2016 của Huyện ủy Sơn Tây
05/HĐND 10/2/2017 V.v thực hiện chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp theo Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi
04/HĐND 19/1/2017 V.v phân công đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp công dân tại địa bàn nơi ứng cử
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10