Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
22/BC-HĐND 13/12/2017 Kiểm điểm tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
21/BC-HĐND 12/12/2017 Tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
51/HĐND 11/12/2017 V/v thống nhất bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2017
50/HĐND 8/12/2017 V/v gửi ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 5) HĐND huyện Khóa V.
20/BC-HĐND 8/12/2017 Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện
19/BC-HĐND 8/12/2017 Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
13/GM-HĐND 7/12/2017 Họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý,sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
12/GM-HĐND 1/12/2017 Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của Thường trực
11/GM-HĐND 1/12/2017 Dự kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 (Kỳ họp thứ 5), Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/GM-HĐND 1/12/2017 Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ của đơn vị năm 2017
49/HĐND 29/11/2017 V/v chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 5) của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48/HĐND 28/11/2017 V/v xin ý kiến tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017) của HĐND huyện
47/HĐND 28/11/2017 V/v thống nhất phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
14/TB-HĐND 28/11/2017 Nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 5) của HĐND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/TB-HĐND 23/11/2017 Về việc thay đổi thời gian họp
09/GM-HĐND 17/11/2017 Đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua, triển khai một số nhiệm và thời gian tới và thống nhất nội dung thời gian họp HĐND cuối năm 2017
44/HĐND 14/11/2017 V/v báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã; Tổ đại biểu HĐND huyện
18/BC-HĐND 3/11/2017 Báo cáo giám sát việc thực hiện tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình thủy điện Đăkđrinh tại các xã Sơn Long, Sơn Dung và Sơn Liên
17/BC-HĐND 1/11/2017 Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
43/HĐND 31/10/2017 V/v Đề xuất nội dung trình kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 của HĐND huyện
42/HĐND 25/10/2017 V/v phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 27/7/2017 của HĐND huyện
41/HĐND 23/10/2017 V/v đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII
16/BC-HĐND 18/10/2017 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 của đại biểu HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
40/HĐND 16/10/2017 V/v khắc phục những sai sót, tồn tại trong công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND huyện
39/HĐND 12/10/2017 V/v thống nhất danh mục công trình, dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10