Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
137/TB-UBND 21/6/2017 V/v thay đổi thời gian kiểm tra, giám sát và đánh giá triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, xã Sơn Lập
05/GM-HĐND 19/6/2017 Hội nghị trực báo Thường Trực HĐND, các Ban HĐND huyên, Tổ đại biểu HĐND huyện nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động 6 tháng đầu năm
709/UBND 8/6/2017 V/v cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
19/HĐND 6/6/2017 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã và đại biểu HĐND xã
04/BC-HĐND 6/6/2017 Tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND huyện
08/TB-HĐND 31/5/2017 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc thực hiện tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình thủy điện Đăkđrinh tại các xã Sơn Long, Sơn Dung và Sơn Liên
18/HĐND 29/5/2017 V/v khẩn trương gửi báo cáo theo Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 09/4/2017 của Thường trực HĐND huyện
03/BC-HĐND 19/5/2017 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm củ Đại biểu HĐND huyện và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành cấp trên
585/QĐ-UBND 16/5/2017 V/v phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
17/HĐND 5/5/2017 V.v đề xuất nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017
07/TB-HĐND 4/5/2017 V.v thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 của Đại biểu HĐND các cấp
02/NQ-HĐND 4/5/2017 V.v điều chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/BKTXH 28/4/2017 Đề xuất nội dung giám sát năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội
04/GM-HĐND 28/4/2017 Họp trực báo tháng 4 tháng đầu năm
15/HĐND 25/4/2017 V.v khẩn trương gửi nội dung đề xuất chương trình giám sát năm 2018
01/NQ-HĐND 25/4/2017 V.v điều chuyển sinh họat Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/HĐND 24/4/2017 V.v chuẩn bị nội dung tiếp xúc xử tri trước kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017) của HĐND huyện
06/TB-HĐND 24/4/2017 V.v thay đổi địa điểm tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Lập trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 của HĐND các cấp
13/ KH-HĐND 19/4/2017 Giám sát việc thực hiện tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình thủy điện Đăkđrinh tại các xã Sơn Long, Sơn Dung và Sơn Liên
12/HĐND 18/4/2017 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
05/TB-HĐND 18/4/2017 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 củ Đại biểu HĐND huyện Sơn Tây và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh
457/UBND-KT 12/4/2017 V.v thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
10/HDND 3/4/2017 V/v xây dựng Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện
09/HĐND 28/3/2017 V/v khẩn trương gửi báo cáo theo Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 08/3/2017 của Thường trực HĐND huyện
04/TB-HĐND 28/3/2017 V/v điều chỉnh thời gian lịch giám sát của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn chương trình 135 trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2016
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10