Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
28/GM-BQL 28/8/2017 Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Chương trình Phát triển vùng năm tài khóa 2017
1247/QĐ-UBND 24/8/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Hữu Hiếu
01/ GM-BCĐ 8/6/2017 Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
191/CV-ĐHTL-CS2-CH 5/6/2017 V.v tuyển sinh hệ cao học năm 2017
01/TB-BCĐ 31/5/2017 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp huyện Sơn Tây lần thứ V, năm 2017 - 2018
16/GM-BQL 23/5/2017 Hội thảo cấp huyện xây dựng Kế hoạch hoạt động của Chương trình Phát triển vùng huyện Sơn Tây giai đoạn 2018-2022
02/BCĐ 14/4/2017 Lịch hiến máu tình nguyện và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo
13-CV/BTGHU 11/4/2017 V.v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng
08-HD/BTGHU 3/4/2017 Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2017
15/TB-BĐD 28/2/2017 Lịch làm việc của trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tây tại các xã
14/KH-BĐD 28/2/2017 Kế hoạch làm việc của trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tây tại các xã
01/GM-BCĐ 27/2/2017 Họp để bàn các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2012-2016.
GM-BQL 9/2/2017 Họp đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động Quý I/2017
6977/BNN-VPĐP 18/8/2016 V.v hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016 - 2017
170/CV-ĐT2016 20/7/2016 V.v mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Ngãi
01/GM-BCĐ 22/3/2016 Đánh giá công tác quản lý,bảo vệ và phát triển rừng,PCCCR 3 tháng đầu năm2016
01/GM - BCĐ 22/3/2016 Đánh giá công tác quản lý,bảo vệ và phát triển rừng,PCCCR 3 tháng đầu năm2016
21/TB-ĐLSH 11/3/2016 Về việc ngừng cung cấp điện
3685/BKHĐT-TH 11/6/2015 V.v lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
175/TB-VPCP 21/5/2015 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 năm (2009-2014) triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo
1028/QĐ-KHXH 21/5/2015 V.v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn
26/TB-HĐTDGV 22/4/2015 Kết quả xác minh bằng tốt nghiệp tại các Trường Đại học, Cao Đẳng đối với các thí sinh tham gia dự tuyển giáo viên huyện Sơn Tây năm 2014
03/2015/NQ-HĐND 22/4/2015 Quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
01/2015/NQ-HĐND 22/4/2015 V.v thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020
506/QĐ-BTNMT 5/3/2015 V.v Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Tài nguyên - Môi trường năm 2014
  1    2