Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
393/UBND-VX 27/3/2017 V.v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
392/UBND-VX 27/3/2017 V.v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông
38/GM-UBND 27/3/2017 Công tác thanh niên và Dự án 600 Phó chủ tịch UBND xã
37/GM-UBND 27/3/2017 Công bố Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 17/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
88/BC-UBND 24/3/2017 Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
395/UBND 24/3/2017 V.v đề nghị phân khai khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện
390/UBND 24/3/2017 V/v triển khai công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 và kế hoạch thực hiện đến năm 2025
389/UBND 24/3/2017 V/v đề xuất phân bổ kinh phí giao khoán, bảo vệ rừng năm 2017 theo Nghị quyết 30a của Chính phủ
388/UBND 24/3/2017 V/v lập danh mục các dự án đầu tư năm 2018 lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/2/2017 của UBND tỉnh
388/QĐ-UBND 24/3/2017 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình: Trường mầm non và trường Tiểu học Sơn Long (điểm trường Nước Đốp) Địa điểm: xã Sơn Long - huyện Sơn Tây
387/UBND 24/3/2017 V/v cung cấp thông tin liên quan đến việc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016
387/QĐ-UBND 24/3/2017 V/v phê duyệt quyết toán thu, chi phí quản lý dự án năm 2016 từ nguồn vốn đầu tư XDCB của nhà nước cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
386/UBND 24/3/2017 V/v truy cập và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
386/QĐ-UBND 24/3/2017 V/v thu hồi kinh phí của Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - huyện Sơn Tây về ngân sách huyện
385/UBND 24/3/2017 V/v xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Quyết định số 1000/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
385/QĐ-UBND 24/3/2017 V/v phê duyệt quyết toán thu, chi chi phí quản lý dự án năm 2016 từ nguồn kinh phí TĐC -TĐC dự án thủy điện Đăkđrinh
384/UBND 24/3/2017 V/v hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên có trình độ Cao đẳng, Đại học mới được tuyển dụng
383/UBND 24/3/2017 V/v cho chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Trường tiểu học Sơn Long
36/GM-UBND 24/3/2017 Đánh giá công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới năm 2016
87/BC-UBND 23/3/2017 Kết quả thực hiện cấp phát gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
382/UBND 23/3/2017 V/v phối hợp với doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
381/UBND 23/3/2017 V/v thực hiện công tác trẻ em năm 2017
380/UBND 23/3/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTG ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
383/QĐ-UBND 22/3/2017 V/v nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP(Nguyễn Chí Thông)
382/QĐ-UBND 22/3/2017 V/v phê duyệt dự toán chi phí hoạt động năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng huyện Sơn Tây (tháng 10/2016 đến tháng 9/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10