Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1930/QĐ-UBND 17/10/2017 Trưng dụng công chức, viên chức phục vụ Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh hai tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Nam
1282/UBND 17/10/2017 V/v chấn chỉnh yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh không đúng quy định của Pháp luật
1280/UBND 17/10/2017 V/v cử cán bộ tham gia tập huấn công tác Ngoại giao Văn hóa
1279/UBND 17/10/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (Võ Thị Thanh)
1278/UBND 17/10/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo(Võ Thị Ly)
10/TB-HĐXT 17/10/2017 V/v thay đổi thời gian phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã huyện Sơn Tây
579/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2992/SXD-QLXD ngày 09/10/2017
1912/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v bổ sung kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để chi trả lương chuyển ngạch cho công chức
1911/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v điều chỉnh dự toán của Thanh tra huyện sang bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1907/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v bổ sung kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy để chi trả trợ cấp lần đầu cho công chức theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ
1905/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v phân công công tác cho ông Trần Tuấn Nguyên công chức xã Sơn Liên
161/GM-UBND 16/10/2017 Họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017,triển khai kế hoạch năm 2018
160/GM-UBND 16/10/2017 Họp Ban tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi- Quảng Nam
1277/UBND 16/10/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định về việc Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
1275/UBND 16/10/2017 V/v khắc phục tồn tại, sai sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
1274/UBND 16/10/2017 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
1273/UBND 16/10/2017 V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường Măng Lăng đi Long Vót (giai đoạn 1)
1272/UBND 16/10/2017 V/v nâng bậc lương thường xuyên năm 2017, đối với cán bộ thuộc diện BVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý
1271/UBND 16/10/2017 V/v đề nghị thẩm định nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2017
1270/UBND 16/10/2017 V/v cho ý kiến đối với nội dung lập Quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
1269/UBND 16/10/2017 V/v xin phép không tham dự lớp bồi dưỡng theo Thông báo số 326-TB/BTCTU ngày 27/9/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi
1267/UBND 16/10/2017 V/v xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đường vào nghĩa trang liệt sỹ huyện
159/GM-UBND 13/10/2017 Thông qua phương án thiết kế công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Sơn Tây
293/BC-UBND 12/10/2017 Tình hình triển khai thực hiện Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
292/BC-UBND 12/10/2017 Kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10