Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
183/GM-UBND 15/12/2017 Họp hội đồng xét duyệt trợ cấp ưu đãi
1558/UBND 15/12/2017 V/v tham dự và trực tiếp trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp lần thứ 5( cuối năm 2017), HĐND huyện khóa V
397/BC-UBND 14/12/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
2516/QĐ-UBND 13/12/2017 Công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2017
2505/QĐ-UBND 13/12/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho bà Đinh Thị Hoa
1553/UBND 13/12/2017 V/v triển khai thực hiện " Đề án tổng thể Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025
1552/UBND 13/12/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1551/UBND 13/12/2017 V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017
1550/UBND 13/12/2017 V/v báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
394/BC-UBND 12/12/2017 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
392/BC-UBND 12/12/2017 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa V
391/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
390/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017
2511/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc bổ sung kinh phí cho Hạt kiểm lâm huyện để hỗ trợ hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
2510/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc bổ sung kinh phí cho Hội khuyến học huyện để hội nghị xét thi đua khen thưởng cụm năm 2017
1549/UBND 12/12/2017 V/v rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức cấp xã
1548/UBND 12/12/2017 V/v cung cấp thông tin, ý kiến nhận xét phục vụ công tác chấm điểm, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
1547/UBND 12/12/2017 V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
389/BC-UBND 11/12/2017 Tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá trên địa bàn huyện Sơn Tây
2508/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Thế nguyên
2507/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Hiên
2506/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn In
2504/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn(Đinh Văn Nhốc)
2503/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn(Đinh Văn Chanh)
2502/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn(Đinh Văn Tâm)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10