Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1200/QĐ-UBND 22/8/2017 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xã Sơn Long, năm học 2017 - 2018
1194/QĐ-UBND 22/8/2017 V/v gia hạn thời gian khai thác rừng trồng của hộ gia đình ông Đinh Xung Hân trong đất quy hoạch phòng hộ
1193/QĐ-UBND 22/8/2017 V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Màu, Sơn Mùa và Sơn Liên
1192/QĐ-UBND 22/8/2017 V/v điều chỉnh giảm diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Sơn Tân, Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa và Sơn Liên
1031/UBND 22/8/2017 V/v quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
1030/UBND 22/8/2017 V/v xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và khu dân cư B19; hạng mục: Kè sạt lở
1029/UBND 22/8/2017 V/v xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua
1028/UBND 22/8/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
662/QĐ-UBND 21/8/2017 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường UBND xã Sơn Mùa đi Huy Ra Lung, xã Sơn Mùa. Hạng mục: Nền đường, mặt đường, thoát nước, ATGT. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
1026/UBND 21/8/2017 V/v thẩm định bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 công trình san lấp mặt bằng trường tiểu học và trường mầm non Sơn Tân
1025/UBND 21/8/2017 V/v báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tai các khu tái định cư trên địa bàn huyện
1024/UBND 21/8/2017 V/v cung cấp các phiếu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
257/BC-UBND 18/8/2017 Về việc giám sát thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn huyện Sơn Tây
1190/QĐ-UBND 18/8/2017 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xã Sơn Tân, năm học 2017 - 2018
1189/QĐ-UBND 18/8/2017 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xã Sơn Tinh, năm học 2017 - 2018
437/PC-VP 17/8/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 3846/STNMT ngày 11/8/2017
256/BC-UBND 17/8/2017 Tình hình thực hiện, rà soát, đánh giá tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020
1023/UBND 17/8/2017 V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư các hạng mục vui chơi, giải trí cho trẻ em tại Trường mầm non Sơn Tân, huyện Sơn Tây
1022/UBND 17/8/2017 V/v khẩn trương thực hiện Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 16/5/2017
1021/UBND 17/8/2017 V/v cung cấp tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi viết " Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015"
1020/UBND 17/8/2017 V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017
1019/UBND 17/8/2017 V/v đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
1186/QĐ-UBND 16/8/2017 V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tường rào, cổng ngõ trường Tiểu học Sơn Mùa. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
1018/UBND 16/8/2017 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2016
1017/UBND 16/8/2017 V/v xét, chọn, lập danh sách bổ sung hộ gia đình người có công cách mạng có tên trong Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/1013/QĐ-TTg đã được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện hỗ trợ xây mới năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10