Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
98/GM-UBND 23/6/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017
97/GM-UBND 23/6/2017 Hội nghị tập huấn điều tra kinh tế
802/QĐ-UBND 22/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tường rào cổng ngõ trường tiểu học và THCS Sơn Lập. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
801/QĐ-UBND 22/6/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với ông Nguyễn Tới, xã Sơn Dung
769/UBND 22/6/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
768/UBND 22/6/2017 V/v thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn
767/UBND 22/6/2017 V/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong lĩnh vực người có công
766/UBND 22/6/2017 V/v kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS trên địa bàn huyện
765/UBND 22/6/2017 V/v góp ý, phản biện chính sách khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
762/UBND 22/6/2017 V/v cung cấp thông tin vật liệu cát, sỏi phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
191/BC-UBND 22/6/2017 Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017
189/BC-UBND 22/6/2017 Về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung trên địa bàn huyện
138/TB-UBND 22/6/2017 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
95/GM-UBND 21/6/2017 Đối thoại trực tiếp với người có công với cách mạng tại các xã Sơn Dung, Sơn Mùa
94/GM-UBND 21/6/2017 Kiểm tra hiện trường và thông qua phương án thiết kế công trình Kè chống sạt lở các cơ quan khu vực trung tâm hành chính huyện
798/QĐ-UBND 21/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường xóm ông Loan - Nước Beo, thôn Mang Rễ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập - huyện Sơn Tây
188/BC-UBND 21/6/2017 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ tháng 01/2015 - 6/2017
187/BC-UBND 21/6/2017 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Sơn Tây
93/GM-UBND 20/6/2017 Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình Nhà máy thủy điện ĐăkBa
92/GM-UBND 20/6/2017 Thống nhất một số hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
796/QĐ-UBND 20/6/2017 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây. Hạng mục: Phòng họp và tiếp công dân. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
795/QĐ-UBND 20/6/2017 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình, Công trình: Cầu Nước Kỉa và đường vào hai đầu cầu thuộc dự án đường Trung tâm xã Sơn Tinh - Sơn Thượng. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây
791/QĐ-UBND 20/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đài truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Sơn Tây. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
790/QĐ-UBND 20/6/2017 V/v phê duyệt dự toán chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ năm 2016 trên địa bàn xã Sơn Tinh
789/QĐ-UBND 20/6/2017 V/v kiện toàn Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10