Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
67/GM-UBND 28/4/2017 Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
66/GM-UBND 28/4/2017 Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"
548/UBND 27/4/2017 V/v đề xuất thực hiện các mô hình lâm sinh thuộc kế hoạch bảo vệ rừng và PTR năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
546/UBND 27/4/2017 V.v thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn
545/UBND 27/4/2017 V.v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
543/UBND 27/4/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
542/KH-UBND 27/4/2017 Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Sơn Tây (20/7/1975-20/7/2017)
541/UBND 27/4/2017 V/v triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số .." theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
128/BC-UBND 27/4/2017 V.v rà soát, báo cáo hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn huyện Sơn Tây
540/UBND 26/4/2017 V/v tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng tồn đọng trên địa bàn huyện
539/UBND 26/4/2017 V.v tăng cường chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017
538/UBND 26/4/2017 V.v nguồn kinh phí chi trả đối với hợp đồng lao động
537/UBND 26/4/2017 V.v tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện sơn Tây lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
536/UBND 26/4/2017 V.v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020
535/UBND 26/4/2017 V.v crw cán bộ tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Đề án
534/UBND 26/4/2017 V.v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT này 01/3/2017
494/QĐ-UBND 26/4/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với ông Đinh Văn Đi
493/ QĐ-UBND 26/4/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với ông Đinh Văn Lum
492/QĐ-UBND 26/4/2017 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với ông Nguyễn Quốc Vũ
533/KH-UBND 25/4/2017 Triển khai Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017
532/UBND 25/4/2017 V.v tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật
531/UBND 25/4/2017 V.v cho chủ trương sử dụng dự phòng chi để bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và điểu chỉnh tổng dự toán công trình Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp
530a/UBND-VX 25/4/2017 V.v thông báo cấp học bổng học Đại học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
530/UBND 25/4/2017 V.v đề xuất và phối hợp khảo sát diện tích thực hiện các mô hình lầm sinh thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2017
528/UBND 25/4/2017 V.v tạo điều kiện cho Trung tâm Dưỡng sinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức các lớp Dưỡng sinh trên địa bàn
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10