Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 78/PC-VP: Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 287/SNNPTNT ngày 31/1/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 78/PC-VP
Ngày ban hành 7/2/2018
Người ký Nguyễn Thị Tình
Trích yếu Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 287/SNNPTNT ngày 31/1/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại