Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 83/PC-VP: Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 83/PC-VP
Ngày ban hành 8/2/2018
Người ký Tôn Thanh Hải
Trích yếu Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Địa chính - TNMT
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại