Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 85/PC-VP: Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 85/PC-VP
Ngày ban hành 8/2/2018
Người ký Tôn Thanh Hải
Trích yếu Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Tư pháp - Pháp luật
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại