Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công Văn số 186/UBND: V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 186/UBND
Ngày ban hành 8/2/2018
Người ký Võ Thìn
Trích yếu V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
Cơ quan ban hành UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại