Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 81/PC-VP: Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 81/PC-VP
Ngày ban hành 8/2/2018
Người ký Tôn Thanh Hải
Trích yếu Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại