Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 86/PC-VP: Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 179/SNV ngày 31/1/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 86/PC-VP
Ngày ban hành 9/2/2018
Người ký Tôn Thanh Hải
Trích yếu Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 179/SNV ngày 31/1/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại