Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 79/PC-VP: Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 79/PC-VP
Ngày ban hành 8/2/2018
Người ký Tôn Thanh Hải
Trích yếu Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực Tài chính - Kinh tế
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại