Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Phiếu chuyển số 89/PC-VP: Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 89/PC-VP
Ngày ban hành 12/2/2018
Người ký Lê Kim Thanh
Trích yếu Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Phiếu chuyển
Lĩnh vực TT Tuyên Truyền - Văn hóa - TD thể thao
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại