Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công Văn số 192/UBND: V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 192/UBND
Ngày ban hành 9/2/2018
Người ký Lê Văn Tùng
Trích yếu V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
Cơ quan ban hành UBND huyện Sơn Tây
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực Tài chính - Kinh tế
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại