Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 2310/QĐ-UBND: V.v phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho UBND xã Sơn Liên thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh, Địa điểm xây dựng: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2310/QĐ-UBND
Ngày ban hành 9/10/2013
Người ký
Trích yếu V.v phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho UBND xã Sơn Liên thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh, Địa điểm xây dựng: xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây.
Cơ quan ban hành
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại