Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 2876/QĐ-UBND: V.v chỉ định đơn vị nhận thầu. Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình: NSH xóm ông Diêm. HM: Sửa chữa cụm đầu mối, tuyến ống và công trình trên tuyến. ĐĐXD: xã Sơn Tinh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2876/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2013
Người ký
Trích yếu V.v chỉ định đơn vị nhận thầu. Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình: NSH xóm ông Diêm. HM: Sửa chữa cụm đầu mối, tuyến ống và công trình trên tuyến. ĐĐXD: xã Sơn Tinh
Cơ quan ban hành
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại