Ngày đưa:  14/10/2011 10:08:16 AM
Thành viên UBND huyện
 


 Ông: Lê Văn Tùng
Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 055 3 868 678
Email: lvtung-sontay@quangngai.gov.vn
 
 
 
  
                                                                Ông: Võ Thìn                                      Ông:  Đinh Quang Ven                                                               Phó Chủ tịch UBND huyện                       Phó Chủ tịch UBND huyện
                                               Điện thoại:                                                 Điện thoại: 055 3 868 203
                                                                Email: vthin-sontay@quangngai.gov.vn            Email: dqven-sontay@quangngai.gov.vn
                                                                                                               

  

 

 Các thành viên khác

 

Sơn Tinh: Sơ kết thực hiện Quyết định 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Huyện ủy Sơn Tây: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)
Sơn Tây: Đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2017.
Sơn Tây: 17 công trình vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành.
Sơn Tây: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa V năm 2017
Sơn Tây: Tặng quà cho các em học sinh nghèo xã Sơn Liên.
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích