Ngày đưa:  14/10/2011 10:08:16 AM
Thành viên UBND huyện
 


 Ông: Lê Văn Tùng
Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 055 3 868 678
Email: lvtung-sontay@quangngai.gov.vn
 
 
 
  
                                                                Ông: Võ Thìn                                      Ông:  Đinh Quang Ven                                                               Phó Chủ tịch UBND huyện                       Phó Chủ tịch UBND huyện
                                               Điện thoại:                                                 Điện thoại: 055 3 868 203
                                                                Email: vthin-sontay@quangngai.gov.vn            Email: dqven-sontay@quangngai.gov.vn
                                                                                                               

  

 

 Các thành viên khác

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi: Tặng 13 suất quà cho học sinh Sơn Tây
Tặng 200 suất quà cho đồng bào và học sinh nghèo ở xã Sơn Tân.
Tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh ở xã Sơn Long.
Cần sớm có biện pháp giữ đất ruộng sau mưa bão
Hội Nông dân xã Sơn Long: Tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã cuối năm 2017
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích