Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
206/UBND 22/2/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy
205/UBND 22/2/2018 V/v tuyên truyền, vận động thanh niên, người lao động tham gia " Hội việc làm đầu Xuân Mậu Tuất" Sàn giao dịch việc làm năm 2018
204/UBND 22/2/2018 V/v sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng
203/UBND 22/2/2018 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán
202/UBND 22/2/2018 V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
201/UBND 22/2/2018 V/v thực hiện danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
89/PC-VP 12/2/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
35/BC-UBND 12/2/2018 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
33/BC-UBND 12/2/2018 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
267/QĐ-UBND 12/2/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
266/QĐ-UBND 12/2/2018 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
265/QĐ-UBND 12/2/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để chi trả trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
200/UBND 12/2/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát của Thường trực HĐND huyện
198/UBND 12/2/2018 V/v nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
196/UBND 12/2/2018 V/v kiểm tra, rà soát lập danh sách các xã có đủ điều kiện phát thanh bằng đĩa ghi âm
195/KH-UBND 12/2/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
88/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 411/UBND-NNTN ngày 23/01/2018
86/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 179/SNV ngày 31/1/2018
49/TTDVVL 9/2/2018 V/v phối hợp tuyên truyền "Hội việc làm đầu xuân Mậu Tuất", Sàn giao dịch việc làm năm 2018
262/QĐ-UBND 9/2/2018 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Bùi Văn Ba
193/UBND 9/2/2018 V/v chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
192/UBND 9/2/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
190/KH-UBND 9/2/2018 Triển khai thực hiện Đề án"Xã hội háo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn huyện Sơn Tây
08/TB-UBND 9/2/2018 Về việc tổ chức Lễ dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
85/PC-VP 8/2/2018 Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10