Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
89/PC-VP 12/2/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
35/BC-UBND 12/2/2018 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
200/UBND 12/2/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát của Thưởng trực HĐND huyện
198/UBND 12/2/2018 V/v nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
196/UBND 12/2/2018 V/v kiểm tra, rà soát lập danh sách các xã có đủ điều kiện phát thanh bằng đĩa ghi âm
195/KH-UBND 12/2/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
88/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 411/UBND-NNTN ngày 23/01/2018
86/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 179/SNV ngày 31/1/2018
193/UBND 9/2/2018 V/v chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
192/UBND 9/2/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp giảm nghèo năm 2018 từ nguồn kinh phí đối ứng của UBDN tỉnh
190/KH-UBND 9/2/2018 Triển khai thực hiện Đề án"Xã hội háo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn huyện Sơn Tây
08/TB-UBND 9/2/2018 Về việc tổ chức Lễ dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
85/PC-VP 8/2/2018 Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
84/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 270/SNNPTNT ngày 30/01/2018
83/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
81/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
80/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 376/SXD ngày 05/02/2018
79/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
30/BC-UBND 8/2/2018 Quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017
29/BC-UBND 8/2/2018 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
257/QĐ-UBND 8/2/2018 Về việc trưng dụng diễn viên quần chúng tham gia Liên hoan văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
256/QĐ-UBND 8/2/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng mừng Đảng -mừng Xuân Mậu Tuất huyện Sơn Tây năm 2018
189/UBND 8/2/2018 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Sơn Tây
188/UBND 8/2/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
187/UBND 8/2/2018 V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ, Hội Xuân 2018
  1    2    3    4