STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1140/UBND 22/6/2018 V/v phối hợp đảm bảo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
2 87/GM-UBND 21/6/2018 Họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 6 năm 2018
3 467/PC-VP 21/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 553/SKHCN ngày 18/6/2018
4 31/HĐND 21/6/2018 V/v đính chính thời gian báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã;Tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
5 30/HĐND 20/6/2018 V/v báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các xã: Tổ đại biểu HDDND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
6 1142/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường. Địa điểm xây dựng: Các xã: Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Liên, huyện Sơn Tây
7 1139/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin xã Sơn Bua, khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
8 1138/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Mùa khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023
9 1136/QĐ-UBND 20/6/2018 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Rễ. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
10 1126/UBND 20/6/2018 V/v tăng cường công tác quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng
11 1125/UBND 20/6/2018 V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước, sửa đổi thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008
12 1124/UBND 20/6/2018 V/v thống nhất danh mục công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp năm 2018
13 1123/UBND 20/6/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn việc xây dựng và áo dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015
14 1122/UBND 20/6/2018 V/v khẩn trương đề xuất nội dung trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND huyện
15 466/PC-VP 19/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1117/SCT ngày 14/6/2018
16 465/PC-VP 19/6/2018 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 3395/UBND-KT ngày 14/6/2018
17 177/BC-UBND 19/6/2018 kết quả thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2017 - 2018 và xây dựng nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
18 1135/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp Công trình: Đường Trường Sơn Đông - Ra Manh. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
19 1134/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2018 để trả nợ các dự án hoàn thành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
20 1133/QĐ-UBND 19/6/2018 V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10