STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 25/TB-UBND 15/5/2018 V/v hoãn họp theo Giấy mời số 65/GM-UBND ngày 14/5/2018
2 23/HĐND 15/5/2018 V/v hỗ trợ mua trang thiết bị thiết yếu cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tây và trụ sở làm việc của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3 22/HĐND 15/5/2018 V/v khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2018
4 02/GM-HĐND 15/5/2018 Họp đánh giá, phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp giữa năm 2018
5 938/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Trần Hữu Phước)
6 937/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Đá)
7 936/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nia)
8 935/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh A Mua)
9 934/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Địa)
10 65/GM-UBND 14/5/2018 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc với UBND huyện về kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ
11 64/GM-UBND 14/5/2018 Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 - 2018
12 605/GXN-UBND 14/5/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
13 604/UBND 14/5/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
14 356/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1363/SNNPTNT ngày 08/5/2018
15 355/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Kế hoạch số 128/KH-BATGT ngày 09/5/2018
16 353/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 807/SCT ngày 10/5/2018
17 350/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính Kế hoạch Công văn số 595/SKHĐT ngày 07/5/2018
18 349/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1221/SXD ngày 07/5/2018
19 348/PC-VP 14/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 778/SCT ngày 07/5/2018
20 128/BC-UBND 14/5/2018 Tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10