STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 395/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 906/SCT ngày 22/5/2018
2 394/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1512/SNNPTNT ngày 21/5/2018
3 04/BC-HĐND 24/5/2018 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 huyện Sơn Tây
4 980/UBND 23/5/2018 V/v phê bình các đơn vị, địa phương không báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
5 979/UBND 23/5/2018 V/v tham mưu báo cáo giải trình về đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu DC5 thành đất giáo dục
6 978/UBND 23/5/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7 977/UBND 23/5/2018 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị Quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 976/UBND 23/5/2018 V/v phối hợp đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Sơn Tây lần thứ V - 2018
9 975/UBND 23/5/2018 V/v tham dự Hội thảo đầu vườn, tư vấn vay vốn trồng và chăm sóc mắc ca tại huyện Sơn Tây
10 974/UBND 23/5/2018 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy ôn tập và thi tiếp cận tốt nghiệp THPT năm 2018
11 392/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 1095/STC ngày 18/5/2018
12 390/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 673/STP ngày 21/5/2018
13 389/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 875/SCT ngày 21//2018
14 388/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 873/SCT ngày 21/5/2018
15 387/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn số 449/HD-STTTT ngày 17/5/2018
16 385/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 2031/STNMT ngày 14/5/2018
17 384/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 838/SCT ngày 16/5/2018
18 142/BC-UBND 23/5/2018 Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát
19 996/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Phết)
20 995/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Mía)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10